Máy bơm khai thác mỏ tsurumi
Sản phẩm khác
Công suất: 0.75kw/220V Lưu lượng: 16m3/h Cột áp: 16 m3/h
Giá: Call 0983 480 875
KTZ 33.7 : Công suất 3.7KW, lưu lượng 30 m3/h, cột áp 20m;
Giá: Call 0983 480 875
LH 637 : Công suất 37 KW, lưu lượng 60 - 80 m3/h, cột áp 60 - 120 m;
Giá: Call 0983 480 875
LH 645 : Công suất 45 KW, lưu lượng 84 – 150 m3/h, cột áp 60 – 80 m;
Giá: Call 0983 480 875
LH 675 : Công suất 75 KW, lưu lượng 90 m3/h, cột áp 120 m;
Giá: Call 0983 480 875
LH 690 : Công suất 90 KW, lưu lượng 120 m3/h, cột áp 120m;
Giá: Call 0983 480 875
1 2 3 4