Máy bơm hố móng Tsurumi

Máy bơm Tsurumi KTZ 611

Model: KTZ 611 Công suất: 11 kw/ 380V Lưu lượng: 102 m3/h Cột áp: 20 m Model: KTZ 45.5 Công suất: 5.5 kw/ 380V Lưu lượng: 60 m3/h Cột áp: 15 m
Giá: Call 0983 480 875

Bơm Tsurumi KTZ 32.2,tsurumi KTZ , KTZ 45.5 bơm tsurumi,bơm nước thải,

 

  Máy bơm nước thải tsurumi  KTZ 43.7, KTZ 22.2, KTZ 32.2, KTZ 45.5 bơm tsurumi,bơm nước thải,

Công ty chuyên cung cấp bơm nước thải xây dựng, nước thải công nghiệp KTZ 43.7 của hãng bơm Tsurumi – Nhật.

 

KTZ 21.5  : Công suất 1.5KW, lưu lượng 15 m3/h, cột áp 16.5m;

 

KTZ 315   : Công suất 1.5KW, lưu lượng 30 m3/h, cột áp 8m;

 

KTZ 22.2  : Công suất 2.2KW, lưu lượng 18 m3/h, cột áp 20m;

 

KTZ 32.2  : Công suất 2.2KW, lưu lượng 36 m3/h, cột áp 10m;

 

KTZ 23.7  : Công suất 3.7KW, lưu lượng 12 m3/h, cột áp 30m;

 

KTZ 33.7  : Công suất 3.7KW, lưu lượng 30 m3/h, cột áp 20m;

 

KTZ 43.7  : Công suất 3.7KW, lưu lượng 69 m3/h, cột áp 10m;

 

KTZ 35.5  : Công suất 5.5KW, lưu lượng 36 m3/h, cột áp 25m;

 

KTZ 45.5  : Công suất 5.5KW, lưu lượng 60 m3/h, cột áp 15m;          

 

KTZ 47.5  : Công suất 7.5KW, lưu lượng 48 m3/h, cột áp 30m;

 

KTZ 67.5  : Công suất 7.5KW, lưu lượng 96 m3/h, cột áp 15m;

 

KTZ 411   : Công suất 11KW, lưu lượng 60 m3/h, cột áp 35m;

 

KTZ 611   : Công suất 11KW, lưu lượng 102 m3/h, cột áp 20m;

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG

AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

 

,Tsurumi KTZ411, bơm Tsurumi KTZ611, Tsurumi HS2.75,Tsurumi HS2.4, KTZ21.5,

Tsurumi KTZ31.5, KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ23.7, KTZ33.7. KTZ43.7, TOS 50B 2.75; TOS 100B 43,

 

bơm Tsurum iHS2.4, bơm Tsurumi HS 2.75, bơm Tsurumi KTZ 21.5, bơm Tsurumi KTZ 31.5, bơm Tsurumi KTZ 22.2, bơm Tsurumi KTZ 43.7, bơm Tsurumi KTZ 611, bơm Tsurumi KTZ 67.5, bơm Tsurumi KTZ 411, bơm Tsurumi KTZ 45.5,Máy bơm hố móng,Tsurumi KTZ31.5, KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ23.7, KTZ33.7. KTZ43.7, TOS 50B 2.75; TOS 100B 43,bơm Tsurum iHS2.4, bơm Tsurumi HS 2.75, bơm Tsurumi KTZ 21.5, bơm Tsurumi KTZ 31.5, bơm Tsurumi KTZ 22.2, bơm Tsurumi KTZ 43.7, bơm Tsurumi KTZ 611, bơm Tsurumi KTZ 67.5, bơm Tsurumi KTZ 411, bơm Tsurumi KTZ 45.5,Máy bơm hố móng,Tsurumi KTZ31.5, KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ23.7, KTZ33.7. KTZ43.7, TOS 50B 2.75; TOS 100B 43,bơm Tsurum iHS2.4, bơm Tsurumi HS 2.75, bơm Tsurumi KTZ 21.5, bơm Tsurumi KTZ 31.5, bơm Tsurumi KTZ 22.2, bơm Tsurumi KTZ 43.7, bơm Tsurumi KTZ 611, bơm Tsurumi KTZ 67.5, bơm Tsurumi KTZ 411, bơm Tsurumi KTZ 45.5,Máy bơm hố móng

Sản phẩm khác
MÁY BƠM CHÌM XÂY DỰNG ÁP CAO TSURUMI – MODEL: LH
Giá: Call 0983 480 875
MÁY BƠM CHÌM NƯỚC THẢI TSURUMI - DÙNG TRONG XÂY DỰNG - MODEL: KTZ
Giá: Call 0983 480 875
KTZ 411 : Công suất 11KW, lưu lượng 60 m3/h, cột áp 35m;
Giá: Call 0983 480 875
KRS-1022 : Công suất 22KW, lưu lượng 480 m3/h, cột áp 10m
Giá: Call 0983 480 875
KRS-822 : Công suất 22KW, lưu lượng 330-120 m3/h, cột áp 10-30m
Giá: Call 0983 480 875
Dòng bơm Tsurumi HS – bơm nước thải điện 220V Model: HS 2.4 Công suất: 0.4kw/220V Lưu lượng: 12m3/h Cột áp: 12m
Giá: Call 0983 480 875
1 2 3 4