Tin tức

Biện pháp phòng ngừa bắt buộc phải tuân theo khi sử dụng: máy bơm nước, máy bơm nước công nghiệp, máy bơm nước thải tsurumi, bơm giếng khoan,

 

Biện pháp phòng ngừa  bắt buộc phải tuân theo khi sử dụng: máy bơm nước, máy bơm nước công nghiệpmáy bơm nước thải tsurumibơm giếng khoan

a) Người sử dụng Máy bơm nước  phải hoàn toàn tuân thủ toàn bộ các quy định bảo hộ lao động tại nước sở tại , nơi máy bơm được sử dụng. Các chỉ số được nêu trong chương 7.1 ; 7.2 và 7.3 bắt buộc phải tuân theo không nhầm lẫn.

b) Trong khi máy bơm nước công nghiệp, máy bơm điện được sửa chữa hoặc bảo dưỡng, phải rút phích cắm điện hoặc tắt cầu giao ( nếu có), khi đó nguồn điện được ngắt với máy bơm điện. Việc này tránh cho các tai nạn có thể xảy ra với con người và vật chất.

c) Tất cả các hoạt động bảo dưỡng, lắp đặt hoặc thay đổi vị trí máy bơm điện trong khi nguồn điện vẫn còn duy trì, có thể gây rất nhiều tổn thất, thậm trí dẫn đến chết người.

d)  Trước khi sử dụng máy bơm điện, luôn kiểm tra cáp điện và tất cả các cực điện đang có hiệu lực.

e)  Không được khởi động máy bơm điện ( bằng việc cắm phích cắm điện và/hoặc bật cầu giao) khi đang đi chân trần, hay tồi tệ hơn là chân dẫm trong nước, hoặc tay đang ướt nước.

f)  Người sử dụng không được dùng ý kiến riêng của mình để vận hành hoặc làm việc mà các điều này sách hướng dẫn không cho phép thực hiện.

 

 

Nguồn tin    sieuthimaybomnuoc.vn
Mô tả ảnh