Tin tức
Công Ty Cổ Phần MaTra Quốc Tế đơn vị Ủy quyền phân phối máy bơm nước công nghiệp MaTra - Italy tại Việt Nam.
MÁy bơm bùn đặc cánh khuấy Tsurumi Bơm chìm hố móng hút bùn đặc Bơm thả chìm hút bùn ao hồ
MaTra Quốc Là đơn vị ủy quyền phân phối hãng bơm Tsurumi - Japan, Hãng bơm MaTra - Italy tại Việt Nam.
MaTra Quốc tế đơn vị ủy quyền hãng bơm Tsurumi - Japan đơn vị ủy quyền hãng bơm MaTra - ITALY.
Máy bơm chìm nước thải Tsurumi Bơm thả chìm hố móng Tsurumi Máy bơm xây dựng
Model: dòng KRS Công suất: 3-9kW Điện 380V/ 3 pha/50Hz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mô tả ảnh