Máy bơm tăng áp

CWM 201 A/2 : Điện 5.5KW/380V, lưu lượng 16-50 m3/h, cột áp 49.5-23 m;
Giá: Call 0983 480 875
CWM 201 A/3 : Điện 9.2KW/380V, lưu lượng 16-50 m3/h, cột áp 74.5-34 m;
Giá: Call 0983 480 875
CWM 201 A/4 : Điện 11KW/380V, lưu lượng 16-50 m3/h, cột áp 99-46 m
Giá: Call 0983 480 875
CWM 201 A/5 : Điện 15KW/380V, lưu lượng 16-50 m3/h, cột áp 124-57.5 m;
Giá: Call 0983 480 875
CWM 201 A/6 : Điện 18.5KW/380V, lưu lượng 16-50.2m3/h, cột áp 149- 69 m
Giá: Call 0983 480 875
CWM 201 A/7 : Điện 22KW/380V, lưu lượng 16-50 m3/h, cột áp 173.5-80.5m;
Giá: Call 0983 480 875
CWM 201 A/10 : Điện 30KW/380V, lưu lượng 16-50 m3/h, cột áp 248-115 m;
Giá: Call 0983 480 875
CWM 201 A/13 : Điện 37 KW/380V, lưu lượng 16-50 m3/h, cột áp 322-149.5 m
Giá: Call 0983 480 875