Máy bơm nước Saer - Italya

Máy bơm khác

Bơm ly tâm đơn tầng cánh trục ngang
Giá: Call 0983 480 875
Bơm ly tâm đơn tầng cánh trục ngang Model: MG
Giá: Call 0983 480 875
Bơm ly tâm đơn tầng cánh trục ngang Model: IR
Giá: Call 0983 480 875
Model: CWM : Qmax = 110 (m3/h), Hmax = 310 (m).
Giá: Call 0983 480 875
MÁY BƠM TĂNG ÁP, MÁY BƠM ÁP LỰC CAO, BƠM ĐA TẦNG CÁNH SAER - MODEL: MK
Giá: Call 0983 480 875
Máy bơm nước đa tầng cánh SAER - Model: TM dùng cứu hoả, cấp nước, bơm áp lực cao lưu lượng lớn
Giá: Call 0983 480 875