Máy bơm giếng khoan
Sản phẩm khác
4S 14-12: Điện 2.2KW/220V, lưu lượng 4.8-13.2 m3/h, cột áp 74-12m;
Giá: Call 0983 480 875
4S 24-10: Điện 2.2KW/380V, lưu lượng 1.2-8.4 m3/h, cột áp 125-56m;
Giá: Call 0983 480 875
4S 24-14: Điện 3KW/380V, lưu lượng 3.6-24 m3/h, cột áp 71-7m;
Giá: Call 0983 480 875
4S 10-29: Điện 4KW/380V, lưu lượng 4.8-9.6 m3/h, cột áp 154-92m;
Giá: Call 0983 480 875
4S 24-19: Điện 4KW/380V, lưu lượng 10.8-24 m3/h, cột áp 105-11m;
Giá: Call 0983 480 875
6S 48-4: Điện 5.5KW/380V, lưu lượng 60 m3/h, cột áp 48 m;
Giá: Call 0983 480 875
1 2