Máy bơm giếng khoan
Sản phẩm khác
6S 70-7: Điện 11KW/380V, lưu lượng 92 m3/h, cột áp 66 m;
Giá: Call 0983 480 875
6S 70-9: Điện 15KW/380V, lưu lượng 117 m3/h, cột áp 66 m;
Giá: Call 0983 480 875
4S 10-19: Điện 2.2KW/220V, lưu lượng 4.8-9.6 m3/h, cột áp 125-35m;
Giá: Call 0983 480 875
4S 24-26: Điện 5.5KW/380V, lưu lượng 10.8-24 m3/h, cột áp 138-13m;
Giá: Call 0983 480 875
1 2